Využití fágů jako účinné složky hydrogelů

Co je to bakteriofág?

Bakteriofág zkráceně fág, je obecný název pro virus infikující bakterie. Bakteriofágy jsou schopné lyzovat napadené bakterie, mohou proto sloužit jako účinná antibakteriální léčiva.

Proč výzkum v této oblasti?

K léčbě mnoha různých typů ran jsou vyvíjeny a používány různé typy polymerních gelů, hydrogelů a hydrogelových krytí, která se nelepí na ránu a usnadňují tak převazy a ošetřování ran. Je velká snaha o to, aby tyto kryty efektivně bránily přenosu bakterií do ran. Jednou z možností je relevantní modifikace hydrogelových gelů příslušnými biologicky aktivními přísadami (tzv. specifickými antimikrobiálními činidly), které omezí interakce s mikroorganismy.

Náš výzkum se zabývá alternativním řešením, využívajícím bakteriofágy, jako druhově specifické agens proti konkrétním mikrobiálním patogenům. Vzhledem k tomu, že významným mikrobiálním kontaminantem běžných poranění, a především dlouhodobých ran bývá bakteriální rod Staphylococcus, navrhujeme využít bakteriofág, který je schopný Staphylococcus lyzovat, právě k prevenci kontaminace a přetrvávající infekce.

Využití hydrogelu jako nosiče, obsahujícího specifického bakteriofága k léčbě a k prevenci bakteriální kontaminací poranění kůže představuje bezpečnou alternativu k dosud používaným postupům. V případě dosažení významných výsledků bude tento systém použitelný i v jiných modelech, které se používají ke krytí a terapii ran a k ošetření pokožky obecně.

Cíl našeho výzkumu

Výsledkem tohoto výzkumu je příprava krycích hydrogelů, obsahujících bakteriofágy, jako specifické agens proti kompatibilním kmenům mikrobů. Jako účinné fágové agens bude aplikován bakteriofág kompatibilní s rodem Staphylococcus

 

Výzkum za podpory programu TRIO

Výzkum byl realizován také s pomocí programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem TRIO. Biolytics realizoval v tomto programu tříletý projekt pod názvem „Využití fágů jako účinné složky hydrogelů“ (Ev. č. projektu.: FV40409). Projekt byl na konci roku 2021 úspěšně ukončen s výsledky a výstupy v souladu s plánem projektu. Mezi hlavní výsledky patřil poloprovoz a ověřená technologie. K výsledkům byla vypracována související dokumentace. Společnost Biolytics pracuje na úspěšné komercializaci výstupů.

Výzkumné projekty společnosti Biolytics s.r.o. jsou spolufinancovány za podpory výzkumu, vývoje a inovací ministerstva Průmyslu a Obchodu, program TRIO a také v rámci PROGRAMU PODPORY TECHNOLOGIE – VÝZVA XII. COVID 19 (OP: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020).

Shopping Basket